IOAN IEDU

Declarat cetatean de onoare prin HCL nr. 16 din 26.01.2005